Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu TARİXİ-MƏDƏNİ İRSİN TƏDQİQİ, TƏDRİSİ, TƏBLİĞİ, MÜHAFİZƏSİ VƏ DİYARŞÜNASLIQ İŞİNİN TƏŞKİLİNDƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ROLU Respublika konfransının PROQRAMI Bakı 25-26 oktyabr 2013-cü il

 

1

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

TARİXİ-MƏDƏNİ İRSİN TƏDQİQİ, TƏDRİSİ, TƏBLİĞİ, MÜHAFİZƏSİ VƏ DİYARŞÜNASLIQ İŞİNİN TƏŞKİLİNDƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ROLU

Respublika konfransının

PROQRAMI

Bakı

25-26 oktyabr 2013-cü il

“Fəxr edə bilərik ki, bizim mədəniyyətimiz qədim zamanlarda da çox zəngin və yüksək olmuşdur.”

Heydər Əliyev

25 oktyabr

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, VII mərtəbə, Konfrans zalı

10.00 Konfrans iştirakçılarının qeydiyyatı

10.30 AMİ-nin Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq

11.00 Konfransın açılışı

Giriş sözü: Aqiyə Naxçıvanlı

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun rektoru, professor, Millət vəkili

Salamlamalar: Təhsil Nazirliyi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Yaqub Mahmudov

AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, Millət vəkili

Teymur Bünyadov

Akademik

Cəfər Cəfərov

Azərbaycan Turizm İnstitutunun rektoru, professor 2

 

12.30 – 13.00 Professor Qafar Cəbiyev,

AMİ-nin İctimai fənlər kafedrasının müdiri, professor

Müstəqillik illərində Azərbaycanda tarixi-mədəni irsin tədqiqi, tədrisi, təbliği, mühafizəsi, habelə diyarşünaslıq işinin təşkili sahəsində görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr

BÖLMƏ İCLASLARI

25 oktyabr

I bölmə: Tarixi-mədəni irsin tədqiqi, təbliği və mühafizəsi

Bölmə rəhbərləri: Qafar Cəbiyev, professor

Şikar Qasımov, professor

14.00-14.15 Şikar Qasımov

Azərbaycan Texniki Universiteti, professor

Tədqiqini, təbliğini və qorunmasını gözləyən abidələr

14.15-14.30 Ahmet Aytaç

Səlcuq Universiteti, Konya, Türkiyə

Osmanlı dönemi dokuma tamiratına dair yayınlanmamış bazı belgeler

14.30-14.45 Bəxtiyar Tuncay

AMEA Folklor İnstitutu

Manna dövründə türkcə yazılmış mifoloji bir mətn barədə

14.45-15.00 Faiq Ələkbərov

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, dosent

İslam-Türk və Qərb mədəniyyətinin sintezi: azərbaycançılıq

15.00-15.15 Kamal Şayeq

Jaen Universiteti, İspaniya

Dəmir, yoxsa Modern dövr? Göy Məsciddə Türk mədəniyyətinin izləri

15.15-15.30 Könül Kərimova

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Cəlilabad tarix-diyarşünaslıq muzeyində qorunan saxsı məmulatları haqqında

15.30-15.45 Leyla Ağayeva

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

Şərq miniatür sənətində memarlıq irsinin tədqiqi

15.45-16.00 Nazilə Abdullazadə

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, dosent

Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsində tarixi-mədəni dəyərlərin təbliği və qorunması məsələləri 3

 

16.00-16.15 Rahibə Əliyeva

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, dosent

Abşeron qoruqlarının tədqiqi və təbliği

16.15-16.45 Çay fasiləsi

16.45-17.00 Professor Zümrüd Quluzadə

İslam bölgəsi klassik mənəvi-mədəni irsi olan əlyazmalarının mühafizəsi haqqında

17.00-17.15 Telman Haqverdiyev

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, dosent

Mahrasa məbədi haqqında

17.15-17.30 Ebru Temurlenk

Sanat Danışmanı, Konya, Türkiye

Mersin Erdemli ve Bakü medeniyet abidelerine bir örnek: Kız kalesi

17.30-17.45 Günel Abdullazadə

Bakı Dövlət Universiteti

Tarixi-mədəni irsin təbliğində sosioloji yanaşma

17.45-18.00 Aidə İsmayılova

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin arxeoloji materialları

orta əsr Gəncə və Bəndovan şəhər yerlərinin

öyrənilməsində mənbə kimi

18.00-18.15 Luigi Scrinzi

MİRAS İctimai Birliyinin İtaliya təmsilçisi, professor

Tarixi-arxeoloji abidələrin konservasiyası təcrübəsinə dair

18.15-18.30 Albina Rzayeva

MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi

Gəncə qalası: tarixi və bugünü

II bölmə: Tarixi-mədəni irsin tədrisi və diyarşünaslıq işinin təşkili

Bölmə rəhbərləri: Abbas Seyidov, professor

Minəxanım Nuriyeva-Təkləli, professor

14.00-14.15. Abbas Seyidov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, professor

Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində

tarixi-mədəni irsin tədqiqi, təbliği və mühafizəsi ilə bağlı görülən tədbirlər

14.15-14.30 Səadət Əliyeva

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialı

İşğal altında qalan mədəni irsimizin təbliğat problemləri 4

 

14.30-14.45 Kamil İbrahimov

“İçərişəhər” Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu, professor

Tarixi mədəni irsin öyrənilməsində və qorunmasında müasir texnoogiyaların tətbiqi

14.45-15.00 Elmira Abasova

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

Dini etiqad və iqamətgahların qorunmasının mənəvi- tərbiyəvi əhəmiyyəti

15.00-15.15 Minəxanım Nuriyeva (Təkləli)

Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu, professor

Azərbaycan yazıçılarının ədəbi-bədii yaradıcılığında tarixi- mədəni irsin təbliği

15.15-15.30 Zülfiyyə Vəliyeva

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, əməkdar müəllim

Məktəb muzeylərində bədii zövqün formalaşdırılması

15.30-15.45 Sevinc Qasımova

Bakı Dövlət Universiteti, dosent

Tarixi-mədəni irsimizin təbliği: reallıq və perspektivlər

15.45-16.00 Müjkan Məmmədzadə

Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz

Azərbaycanda muzeylərin turizm təhsili müəssisələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi

16.10-16.15 İmaş Hacıyev, Musa Mursaquliyev

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Qazax filialı

“Keşikçidağ” Dövlət Tarix – Mədəniyyət Qoruğunda turizmin inkişaf perspektivləri

16.15-16.45 Çay fasiləsi

16.45-17.00 Arzu Soltan

MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi

Tarixi abidələrə ictimai münasibətin öyrənilməsi

17.00-17.15 Könül Əliyeva (Abakarova)

Zaqatala rayonu II Tala kəndi, 5 saylı məktəb

Zaqatalada diyarşünaslıq işinin təşkilində təhsil müəssələrinin rolu

17.15-17.30 Səbinə Nemətzadə

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Роль поощрения изучения письменного наследия в формировании духовно-мировоззренческих ценностей у молодежи

17.30-17.45 Aynurə Əliyeva

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Millimənəvi dəyərlərimizin qorunmasında dini maarifləndirmə 5

 

17.45-18.00 Könül Təhməzova

Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi

Tariximədəniyyət abidələrinin şagirdlərin tərbiyələnməsində rolu

18.00-18.15 Rəxşəndə Bayramova

AMEA Abbasqulu ağa Bakixanov adına Tarix İnstitutu

Xınalıq kəndi və orada mövcud olan tarixi abidələr

18.15-18.30 Vəfa Hüseynova

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi:

problemlər və vəzifələr

26 oktyabr

I bölmə: Tariximədəni irsin tədqiqi, təbliği və mühafizəsi

Bölmə rəhbərləri: Qafar Cəbiyev, professor

Şikar Qasımov, professor

10.30-10.45 Aytən Məmmədli

MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi

Gözdən uzaq qalan abidələrin izi ilə

10.45-11.00 Ülkər Sadıqova

Azərbaycan Turizm İnstitutu

Национальный потенциал историко-культурного наследия региона – основа для развития культурно-познавательного туризма.

11.00-11.15 Fariz Xəlilli

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

Azərbaycanda mədəni irsin ictimailəşdirilməsi

11.15-11.30 Xanımağa İsmayılova

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

Azərbaycanın millimədəni irsində tarix və mədəniyyət abidələrinin rolu

11.30-11.45 Sabir Qurbanov

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Zaqatala filialı

Folklor milli-mənəvi sərvətimizdir

11.45-12.00 İlqar Abdullayev

Bakı şəhəri, 301 saylı tam orta məktəb

Tədris müəssisələrində tarixi-mədəni irsin təbliği

12.00-12.15 Güləddin Həziyev, Aynur Məmmədova

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Quba filialı

Qusar rayonunun tarixi abidələri haqqında 6

 

12.15-12.30 Həşim İsmayılov

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Zaqatala filialı

Aşıq sənətimizin görkəmli nümayəndəsi – Aşıq Məhəmməd

12.30-12.45 Könül Cabbarova

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Mingəçevir filialı

Milli mənlik şüurunun formalaşmasında

tarixi-mədəni abidələrin rolu

12.45-13.00 Rza Rzayev

Cəlilabad rayonu Xanəgah kənd orta məktəbi

Pirxəncər Xanəgahı

II bölmə: Tarixi-mədəni irsin tədrisi və diyarşünaslıq işinin təşkili

Bölmə rəhbərləri: Abbas Seyidov, professor

Minəxanım Nuriyeva-Təkləli, professor

10.30-10.45 Könül Əliyeva

Bakı şəhəri, 250 saylı tam orta məktəb

Tarixi-mədəni irsin təbliği: reallıqlar və perspektivlər

10.45-11.00 Lalə Bayramova

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Mədəni irsin təbliğində muzeylərin rolu

11.00-11.15 Pərvanə Əzimova

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

Müasir muzeylərdə kütləvi-maariifləndirici fəaliyyətin təşkili

11.15-11.30 Səadət Zeynalova

Bakı şəhəri, 250 nömrəli tam orta məktəb

Tarixi-mədəni irsin təbliğində müəllimin rolu və vəzifələri

11.30-11.45 Şölə Bayramova

MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi

Beynəlxalq konfransların Azərbaycanın mədəni irsinin

təbliğində rolu

11.45-12.00 Solmaz Quliyeva

Bakı şəhəri, 71 saylı orta məktəb

Məktəblərdə diyarşünaslıq işinin təşkili

12.00-12.15 Təranə Məmmədova

İsrail Həsənov adına İsmayıllı şəhər 1 saylı tam orta məktəb

Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadənin əhəmiyyəti

12.15-12.30 Tohid Məmmədov

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Sumqayıt filialı

Ermənilərin tarixi-mədəni irsimizi dağıtması təhsil müəssisələrində təbliğ edilməlidir 7

 

12.30-12.45 Ülviyyə İsmayılova

Bakı şəhəri, 55 saylı tam orta məktəb

Abidələrimizi qoruyaq

12.45-13.00 Yeganə Məmmədova

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

Məktəbəqədər təhsildə tarixi-mədəni irsin təbliği

(Azərbaycan dili məşğələlərində)

Posterlər

Rəşad Məmmədov – Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Mingəçevir filialı – Naxçıvanın tarix və mədəniyyət abidələri Azərbaycan xalqının milli sərvətidir

Çingiz Məmmədov – Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Mingəçevir filialı – Gəmiqaya – xalqımızın daş yaddaşıdır

Vəfa Həbibullayeva – Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Sumqayıt filialı – Tarixi-mədəni dəyərlərin mövcud vəziyyəti

Sənan Bəbişov – Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Mingəçevir filialı – İşğalçılar tərəfindən talan edilmiş Qarabağ bölgəsindəki milli mədəni və mənəvi irsimizin dünəni və bugünü

13.00 Konfransın rəsmi bağlanışı

Advertisements
Bu yazı Türkçülük kateqoriyasında dərc edildi. Daimi bağlantını seçilmişlərinizə əlavə edin.

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

w

%s qoşulma