Aylıq arxivlər: İyul 2017

Sintaşta mədəniyyətini (e.ə. III-II minilliklər) yaradanlar R1a (R1a1a1b2a2 –Z2124 və R1a1a1b2a2 –Z2123) Y-xromosomuna sahib idilər, yəni qıpçaq-bulqar idilər

Bəxtiyar Tuncay Sintaşta mədəniyyətini (e.ə. III-II minilliklər) yaradanlar R1a (R1a1a1b2a2 –Z2124 və R1a1a1b2a2 –Z2123) Y-xromosomuna sahib idilər, yəni qıpçaq-bulqar idilər

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kür-Araz mədəniyyətinin və ilk dövlətimizin qurulmasında hansı protooğuz boyları iştirak ediblər?

Bəxtiyar Tuncay Kür-Araz mədəniyyətinin və ilk dövlətimizin qurulmasında hansı protooğuz boyları iştirak ediblər

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Şumer və Misirin hakimləri: Araslantəpədə aparılan qazıntılar prototürklərin dövlətçilik ənənələrinin əsasının Kür-Araz mədəniyyəti dövründə qoyulduğunu təsdiq edir

Bəxtiyar Tuncay Şumer və Misirin hakimləri Araslantəpədə aparılan qazıntılar prototürklərin dövlətçilik ənənələrinin əsasının Kür-Araz mədəniyyəti dövründə qoyulduğunu təs

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Eneolit dövrü prototürklərinin maddi və mənəvi mədəniyyəti: ilk ədəbi yaradıcılıq ənənələri

Bəxtiyar Tuncay Eneolit dövrü prototürklərinin maddi və mənəvi mədəniyyəti ilk ədəbi yaradıcılıq ənənələri

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kültəpə, Babadərviş, yoxsa Leylatəpə: keramika etno-mədəni birliyin göstəricisi ola bilərmi?

Bəxtiyar Tuncay Kültəpə, Babadərviş, yoxsa Leylatəpə keramika etno-mədəni birliyin göstəricisi ola bilərmi

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

«Kür-Araz eneoliti» və Kür-Araz mədəniyyətini protooğuz-qıpçaqlar və protoqıpçaq-bulqarlar birlikdə yaradıblar: Erkən kurqanlar bunun sübutu və etnik kimliyimizin genetik pasportudur

Bəxtiyar Tuncay «Kür-Araz eneoliti» və Kür-Araz mədəniyyətini protooğuz-qıpçaqlar və protoqıpçaq-bulqarlar birlikdə yaradıblar Erkən kurqanlar bunun sübutu və etnik kimliyimizin gene

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Eneolit dövrü kurqanlarımız Azərbaycan türklərinin sübut oluna bilən etnik tarixinin başlanğıc nöqtəsi kimi

Bəxtiyar Tuncay Eneolit dövrü kurqanlarımız Azərbaycan türklərinin sübut oluna bilən etnik tarixinin başlanğıc nöqtəsi kimi

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın