Aylıq arxivlər: İyul 2017

Afanasyevo (R1b) və Tarım mumiyaları (R1a) mədəniyyətləri: Prototürklər Altay, Cənubi Sibir, Şərqi Türküstan və Monqolustanda nə vaxtdan məskundurlar?

Bəxtiyar Tuncay Afanasyevo (R1b) və Tarım mumiyaları (R1a) mədəniyyətləri Prototürklər Altay, Cənubi Sibir, Şərqi Türküstan və Monqolustanda nə vaxtdan məskundurlar

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kərtmə mədəniyyəti

Bəxtiyar Tuncay Kərtmə mədəniyyəti

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Sintaşta mədəniyyətini (e.ə. III-II minilliklər) yaradanlar R1a (R1a1a1b2a2 –Z2124 və R1a1a1b2a2 –Z2123) Y-xromosomuna sahib idilər, yəni qıpçaq-bulqar idilər

Bəxtiyar Tuncay Sintaşta mədəniyyətini (e.ə. III-II minilliklər) yaradanlar R1a (R1a1a1b2a2 –Z2124 və R1a1a1b2a2 –Z2123) Y-xromosomuna sahib idilər, yəni qıpçaq-bulqar idilər

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Döyüş baltaları və ya qaytan keramikası mədəniyyəti (e.ə. 3200-2300-cü illər): Protoqıpçaq-bulqarlar protooğuzlardan niyə ayrılıb Qərbi Avropaya köç etdilər?

Bəxtiyar Tuncay Döyüş baltaları və ya qaytan keramikası mədəniyyəti (e.ə. 3200-2300-cü illər) Protoqıpçaq-bulqarlar protooğuzlardan niyə ayrılıb Qərbi Avropaya köç etdilər

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Çuxur (e.ə. IV-III) və Kür-Araz mədəniyyətilərini (e.ə. IV-III minilliklər) quranların genetik analizi onların eyni xalq – protooğuzlar olduğundan xəbər verir

Bəxtiyar Tuncay Çuxur (e.ə. IV-III) və Kür-Araz mədəniyyətilərini (e.ə. IV-III minilliklər) quranların genetik analizi onların eyni xalq – protooğuzlar olduğundan xəbər verir

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Türklərin Avropada qurduqları ilk mədəniyyət – Xvalınsk mədəniyyəti (e.ə. V-IV minilliklər)

Bəxtiyar Tuncay Türklərin Avropada qurduqları ilk mədəniyyət – Xvalınsk mədəniyyəti (e.ə. V-IV minilliklər)  

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Cənubi Qafqazın erkən kurqanları və «Kür-Araz eneoliti»

Bəxtiyar Tuncay Cənubi Qafqazın erkən kurqanları və «Kür-Araz eneoliti»

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın