Kateqoriya Arxivləri: Qafqaz Albaniyası

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (XVII məqalə)

Oğuzdan sonra Şəkiyə gəldik və gecəni məşhur Karvansarayda keçirdik. Mənsur bəy vaxtı səmərəli keçirmək üşün qarşısına çıxan, yəni Karvansarayda bulunan bütün xalça məmulatlarının ağına-bozuna baxmadan fotolarını çəkməyə başladı. Çəkdi ki, gələcəkdə digər bölgələrimizin xalça-palazı ilə tutşdura və bölgəyə xas özəllikləri … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (XVI məqalə)

Qəbələni tərk edib Oğza yollandıq. Bu rayonda düz-əməlli bir Tarix-Diyarşanaslıq Muzeyinin olmadığını görüb bərk pərişan olduq. Əslində tam belə demək də doğru olmazdı. Çünki şəhərin mərkəzində yerləşən udin ortodoks kilsəsində muzeyə bənzər bir şey təşkil edilib. O da çox kasıbdır. … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (XVI məqalə)

Mərkəzdə nümayiş etdirilən və dizayn üslubuna görə Səlcuqli üslubunu xatırladan boşqablar da maraq doğurur. Lakin Hülakülər dövrünə və üslubuna uyğun gələn boşqablar, deyəsən, daha çoxdur. XIV-XV əslərə aid qabların üslubu da orijinallığı ilə fərqlənir. Diqqətimizi ən çox çəkən eksponatlar içərisində … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (XV məqalə)

Mərkəzdə nümayiş etdirilən və IX-X əsrlərə aid edilən boşqablar və onlar üzərindəki bəzək və təsvirlər də çox maraqlıdır. Onlarda, sanki, bir qıpçaql ruhu. Məncə, bu qablar xəzərlərə aiddır. Yəni Xəzər incəsənətinin və tətbiqi-sənətinin dövrümüzədək yetişmiş nümunələridir. Azərbaycan türklərinin etnogenezində yaxından … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (XIV məqalə)

Arxeologiya Mərkəzində əksəriyyəti Kür-Araz mədəniyyəti dövrünə, eləcə də sonrakı minillik və əsrlərə aid çox sayda sümük, daş və gildən hazırlanmış iy ucları da nümayiş etdirilir. Məlumat üçün qeyd edək ki, ip əyirmək üçün nəzərdə tutulmuş ən ilkin alət olan iylərə, … Oxumağa davam et

Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (XII məqalə)

Qəbələ Qoruğunda açıq hava altında olan hər bir şeyə tamaşa edib şəklini çəkdikdən sonra qoruğun ərazisində yerləşən Arxeologiya Mərkəzinə üz tutduq. Və içəri girər-girməz, sanki, nağıllar aləminə düşdük. Uzaq səyahətə çıxan, qarşısına nəyin bahasına olursa-olsun, elmi biliklərini genişləndirməyi və imkan … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (XI məqalə)

Qəbələ Qoruğunda gördüyümüz ən maraqlı eksponatlardab biri də düzbucaqlı şəklində qazılmış dərin bir çuxurun üç müxtəlif təbəqəsində bir-birindən aralı bulunan üç müxtəlif  qəbir və həmin qəbirlərdə müxtəlif şəkillərdə basdırılmış adamların skeletləri idi. Qəbirlər dərində və şüşə ilə örtülmüş olduğundan Mənsur … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (X məqalə)

Qəbələ Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində nümayiş etdirilən eksponatlar içərisində müxtəlif növ toxuculuq məhsulları, parça və kilimlər, bədii tikmə nümunələri də marağımıza səbəb oldu. Onlar bölgə əhalisinin bədii-estetik dünyagörüşü, zəngin məişət mədəniyyəti haqqında tam təsəvvür yaratmaq üçün yetərli olmasa da, hər halda müəyyən … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | 3 Şərh

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (VIII məqalə)

Bu silsilədən olan VII məqalənin sonunda bildirmişdik ki, Qazaxdan tapılmış sütun altlıqlarının Atropatenaya aid deyil, Əhəmənilərə aid edilməsi, Atropatena ərazilərinin Arazdan cənubda göstərilməsi tariximizə və uca millətimizə xəyanətdir. Eyni xəyanətin izlərinə arxeoloji qazıntılar zamanı Şəmkirin Qaracəmirli kəndindən tapılan saray yerinə … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (IV məqalə)

    İsmayıllı Tarix Diyarşünaslıq muzeyində tarix, etnoqrafiya və mədəniyyətimizi öyrənmək baxımından böyük maraq kəsb edən çox sayda keramika nümunəsi də nümayiş etdirilir. Onlar təkcə formalarına görə deyil, üzərlərindəki naxışlara görə də çox maraqlıdırlar. Onların birinin üzərində həyat ağacı və … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın