Skif öncəsi, skif dövrü və skif sonrası kurqanlarının memarlıq özəllikləri

Bəxtiyar Tuncay

Skif öncəsi, skif dövrü və skif sonrası kurqanlarının memarlıq özəllikləri

Advertisements
Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Sak və hun ədəbiyyatı. Saklarda və ümumilikdə qədim türklərdə Gün Tenqri və Ay Tenqri inancı və bu inancın kurqanların quruluş və yerləşiminə təsiri

Bəxtiyar Tuncay

Sak və hun ədəbiyyatı. Saklarda və ümumilikdə qədim türklərdə Gün Tenqri və Ay Tenqri inancı və bu inancın kurqanların quruluş və yerləşiminə təsiri

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Sakların genetik yapısı nədən və kimlərdən xəbər verir?

Bəxtiyar Tuncay

Sakların genetik yapısı nədən və kimlərdən xəbər verir

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

3, 4 və 5 №-li Pazırık və 2 №-li Başadar kurqanları

Bəxtiyar Tuncay

3, 4 və 5 №-li Pazırık və 2 №-li Başadar kurqanları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Saklara aid 1 və 2 №-li Pazırık kurqanları

Bəxtiyar Tuncay

Saklara aid 1 və 2 №-li Pazırık kurqanları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Saklara aid İssık kurqanı və İssık yazısı

Bəxtiyar Tuncay

Saklara aid İssık kurqanı və İssık yazısı

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Tıvanın skif öncəsi və skif dövrü kurqanları və onların tarixinə dair: Aldı-Bel və Uyuq mədəniyyətləri

Bəxtiyar Tuncay

Tıvanın skif öncəsi və skif dövrü kurqanları və onların tarixinə dair Aldı-Bel və Uyuq mədəniyyətləri

 

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın