Şumer və Misirin hakimləri: Araslantəpədə aparılan qazıntılar prototürklərin dövlətçilik ənənələrinin əsasının Kür-Araz mədəniyyəti dövründə qoyulduğunu təsdiq edir

Bəxtiyar Tuncay

Şumer və Misirin hakimləri Araslantəpədə aparılan qazıntılar prototürklərin dövlətçilik ənənələrinin əsasının Kür-Araz mədəniyyəti dövründə qoyulduğunu təs

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Eneolit dövrü prototürklərinin maddi və mənəvi mədəniyyəti: ilk ədəbi yaradıcılıq ənənələri

Bəxtiyar Tuncay

Eneolit dövrü prototürklərinin maddi və mənəvi mədəniyyəti ilk ədəbi yaradıcılıq ənənələri

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kültəpə, Babadərviş, yoxsa Leylatəpə: keramika etno-mədəni birliyin göstəricisi ola bilərmi?

Bəxtiyar Tuncay

Kültəpə, Babadərviş, yoxsa Leylatəpə keramika etno-mədəni birliyin göstəricisi ola bilərmi

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Döyüş baltaları və ya qaytan keramikası mədəniyyəti (e.ə. 3200-2300-cü illər): Protoqıpçaq-bulqarlar protooğuzlardan niyə ayrılıb Qərbi Avropaya köç etdilər?

Bəxtiyar Tuncay

Döyüş baltaları və ya qaytan keramikası mədəniyyəti (e.ə. 3200-2300-cü illər) Protoqıpçaq-bulqarlar protooğuzlardan niyə ayrılıb Qərbi Avropaya köç etdilər

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Çuxur (e.ə. IV-III) və Kür-Araz mədəniyyətilərini (e.ə. IV-III minilliklər) quranların genetik analizi onların eyni xalq – protooğuzlar olduğundan xəbər verir

Bəxtiyar Tuncay

Çuxur (e.ə. IV-III) və Kür-Araz mədəniyyətilərini (e.ə. IV-III minilliklər) quranların genetik analizi onların eyni xalq – protooğuzlar olduğundan xəbər verir

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Türklərin Avropada qurduqları ilk mədəniyyət – Xvalınsk mədəniyyəti (e.ə. V-IV minilliklər)

Bəxtiyar Tuncay

Türklərin Avropada qurduqları ilk mədəniyyət – Xvalınsk mədəniyyəti (e.ə. V-IV minilliklər)

 

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

«Kurqan etnosu» və kurqan nəzəriyyəsi

Bəxtiyar Tuncay

«Kurqan etnosu» və kurqan nəzəriyyəsi

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın