Aylıq arxivlər: Aprel 2012

QAFQAZ ALBANLARININ DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI

Bəxtiyar Tuncay QAFQAZ ALBANLARININ DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI

Dilçilik, Qafqaz Albaniyası, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

QRİQORİ HAMAMA VƏ ONUN ALBAN (QARQAR-QIPÇAQ) DİLİNDƏ QƏLƏMƏ ALDIĞI “ALBAN DİLİNİN QRAMMATİKASI” ƏSƏRİNDƏN BİR FRAQMENT

Bəxtiyar Tuncay QRİQORİ HAMAMA VƏ ONUN ALBAN (QARQAR-QIPÇAQ) DİLİNDƏ QƏLƏMƏ ALDIĞI “ALBAN DİLİNİN QRAMMATİKASI” ƏSƏRİNDƏN BİR FRAQMENT

Dilçilik, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

NADİR ŞAH Çoxseriyalı bədii filmin ssenarisi

BƏXTİYAR TUNCAY NADİR ŞAH Çoxseriyalı bədii filmin ssenarisi

Bədii Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

AĞA MƏHƏMMƏD ŞAH QACAR VƏ YA TALEYİN QARA ULDUZU KİNOSSENARİ

Bəxtiyar Tuncay AĞA MƏHƏMMƏD ŞAH QACAR VƏ YA TALEYİN QARA ULDUZU

Bədii Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

AZƏRBAYCAN XALQININ MADDİ VƏ MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏTİNİN QƏDİM KÖKLƏRİ (ELMİ-KÜTLƏVİ FİLMİN SSENARİSİ)

AZƏRBAYCAN XALQININ MADDİ VƏ MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏTİNİN QƏDİM KÖKLƏRİ Bəxtiyar Tuncay

Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın

QRİQORİ HAMAMA VƏ ONUN ALBAN (QARQAR-QIPÇAQ) DİLİNDƏ QƏLƏMƏ ALDIĞI “ALBAN DİLİNİN QRAMMATİKASI” ƏSƏRİNDƏN BİR FRAQMENT

                                                                                … Oxumağa davam et

Dilçilik, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın