Aylıq arxivlər: May 2012

Timərə Anım daşı

Timərə Anım daşı

Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Письменное наследие Кавказских албан

Письменное наследие кавказских албан Бахтияр Тунджай

Dilçilik, Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

X ƏSRƏ AİD XƏZƏR MƏTNLƏRİ VƏ ONLARIN DİLİ HAQQINDA

BƏXTİYAR TUNCAY   X ƏSRƏ AİD XƏZƏR MƏTNLƏRİ VƏ ONLARIN DİLİ HAQQINDA

Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın