Aylıq arxivlər: Noyabr 2018

CANIBƏG GƏRAY XANIN 1628-Cİ İLDƏ RUSİYA, PRUSİYA, LİTVA VƏ KANAVİYANIN KRALINA GÖNDƏRDİYİ YARLIQ

Bəxtiyar Tuncay CANIBƏG GƏRAY XANIN 1628-Cİ İLDƏ RUSİYA, PRUSİYA, LİTVA VƏ KANAVİYANIN KRALINA GÖNDƏRDİYİ YARLIQ

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

I SAHİB GƏRAY XANIN YARLIQLARI

Bəxtiyar Tuncay I SAHİB GƏRAY XANIN YARLIQLARI

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Altın Ordu xanlarının yarlıqlarında Edigey dastanı ilə səsləşmələr

Bəxtiyar Tuncay Altın Ordu xanlarının yarlıqlarında Edigey dastanı ilə səsləşmələr

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Idil bulqarlarına aid Puqaçau dastanı və saxtalaşdırılmış tarix

Bəxtiyar Tuncay Idil bulqarlarına aid Puqaçau dastanı və saxtalaşdırılmış tarix

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

I SƏADƏT GƏRAY XANIN TAYIĞA VERDİYİ YARLIQ

Bəxtiyar Tuncay Aydın Gənci I SƏADƏT GƏRAY XANIN TAYIĞA VERDİYİ YARLIQ

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

MENGÜ TEYMUR XANIN VƏ ÖZBƏK XANIN XRİSTİAN MİTROPOLİTLƏRİNƏ VERİLMİŞ VƏ DÖVRÜMÜZƏDƏK ƏSKİ SLAVYAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏDƏ YETİŞMİŞ YARLIQLARI

Bəxtiyar Tuncay MENGÜ TEYMUR XANIN VƏ ÖZBƏK XANIN XRİSTİAN MİTROPOLİTLƏRİNƏ VERİLMİŞ VƏ DÖVRÜMÜZƏDƏK ƏSKİ SLAVYAN DİLİNƏ TƏRCÜMƏDƏ YETİŞMİŞ YARLIQLARI

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

GÖYÜK XANIN ROMA PAPASI IV İNNOKENTİYƏ GÖNDƏRDİYİ YARLIQ

Bəxtiyar Tuncay GÖYÜK XANIN ROMA PAPASI IV İNNOKENTİYƏ GÖNDƏRDİYİ YARLIQ

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

TEYMUR QUTLUQ XANIN MÜHƏMMƏDƏ VERDİYİ, UYĞUR HƏRFLƏRİ İLƏ, XAQANİYYƏ TÜRKCƏSİNDƏ YAZILMIŞ YARLIQ

Bəxtiyar Tuncay TEYMUR QUTLUQ XANIN MÜHƏMMƏDƏ VERDİYİ, UYĞUR HƏRFLƏRİ İLƏ, XAQANİYYƏ TÜRKCƏSİNDƏ YAZILMIŞ YARLIQ

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

TOXTAMIŞ XANIN BƏG HACIYA VERDİYİ XAQANİYYƏ TÜRKCƏSİNDƏ YAZILMIŞ YARLIQ

Bəxtiyar Tuncay TOXTAMIŞ XANIN BƏG HACIYA VERDİYİ XAQANİYYƏ TÜRKCƏSİNDƏ YAZILMIŞ YARLIQ

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın