Aylıq arxivlər: Sentyabr 2013

AZƏRBAYCAN TƏQVİM MİFLƏRİNİN SEMANTİKASI

ALLAHVERDİYEV RAMİN NOVRUZƏLİ OĞLU AZƏRBAYCAN TƏQVİM MİFLƏRİNİN SEMANTİKASI

Dilçilik, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Как и почему каталикос всех армян дал добро на снесение монастыря Ходжаванк?

Согласно историческим описаниям, когда-то в Авлабаре – центре старого Тифлиса, откуда, начинается его история, стояла албанская церковь и монастырь Ходжаванк. Она была купольной, имела великолепные стены, к ней прилегал цветущий сад. В стены церкви были вставлены хачкары, снабжённые поминальными надписями … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Yazımızın başlanğcı; Gəmiqayadakı türk damğaları və onların anlamı

Yeŋi Ögə Türklərin daha əski çağ düşüncə və yaşam tərzini anladan əsas qaynaqlardan biri türk yurdlarında rast gəldiyimiz piktoqrafik qaya rəsimləridir. Bu rəsimlər böyük bir coğrafi alanı əhatə edir və bu nəticəyə gəlmək olar ki yer kürəsində ilkin sivilizasiyanın başında … Oxumağa davam et

Dilçilik, Fəlsəfə, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Qarabağdan toplanmış mifoloji mətnlərdə fərqli inanc sistemlərinin izi

Bəxtiyar Tuncay     ÖZƏT   Bir neçə il öncə Qarabağ folklorunun öyrənilməsi ucun Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun Qarabağ bölgəsinə təşkil etdiyi eksprdisiya zamanı çox sayda maraqlı material toplanmışdı ki, onların müəyyən qismini mifoloji mətnlər təşkil edir. Bu … Oxumağa davam et

Dilçilik, Mifologiya, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Армянский национальный миф и албанская тематика

Что бы понять суть армянской пропаганды против Азербайджана и Турции, надо знать то, какую роль в этом играет «армянский национальный миф». Армянский национальный миф – это определенное целостное представление об «армянской нации», ее составе, ее «месте в мире», ее «истории» … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kidarlar və eftalitlər

Musa Kağankatlı “Albaniya tarixi”nin “Yafəs nəslinin şəcərəsi” başlıqlı II fəslində Yafəs soyundan gələn xalqlardan söz açaraq, albanların mənşəyi məsələsinə belə aydınlıq gətirir: “…Cəmisi 15 boydur. Bunlardan üçü yerlərini atıb, bütpərəst adalarına səpələniblər. Bunlar Yafəsoğullarından olan kidarların nəslindən olan kiprlilər və … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | 3 Şərh

NƏSİLLƏRƏ ÖRNƏK HƏYAT YOLU

Elman Cəfərli  Təbriz Ağayev NƏSİLLƏRƏ ÖRNƏK HƏYAT YOLU

Fəlsəfə, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın