III İslam Gəray Xanın Aleksey Mixailoviçə göndərdiyi yarlıq (1647-ci il)

Bəxtiyar Tuncay

III İslam Gəray Xanın Aleksey Mixailoviçə göndərdiyi yarlıq (1647-ci il)

Advertisements
Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

İNAYƏT GƏRAY XANIN MİXAİL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ DƏFTƏR

Bəxtiyar Tuncay

İNAYƏT GƏRAY XANIN MİXAİL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ DƏFTƏR

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

III İslam Gəray Xanın Aleksey Mixailoviçə göndərdiyi şərtnamə yarlığı (1647-ci il)

Bəxtiyar Tuncay

III İslam Gəray Xanın Aleksey Mixailoviçə göndərdiyi şərtnamə yarlığı (1647-ci il)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

TÜRK EPOSUNDA MİFİK-DİNİ OBRAZLAR

(AMEA Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsinin böyük elmi işçisi Şahverdiyev Bəxtiyar Adil oğlunun 2018-ci il üçün plan işi)

TÜRK EPOSUNDA MİFİK-DİNİ OBRAZLAR

 

Folklor, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

III İSLAM GƏRAY XANIN REÇ POSPOLİTA KRALI IV VLADİSLAVA GÖNDƏRDİYİ YARLIQ (1646-cı il)

Bəxtiyar Tuncay

III İSLAM GƏRAY XANIN REÇ POSPOLİTA KRALI IV VLADİSLAVA GÖNDƏRDİYİ YARLIQ (1646-cı il)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

III İSLAM GƏRAY XANIN İLK DÖRD YARLIĞI

Bəxtiyar Tuncay

III İSLAM GƏRAY XANIN İLK DÖRD YARLIĞI

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

IV MÜHƏMMƏD GƏRAY XANIN YARLIQLARI

Bəxtiyar Tuncay

IV MÜHƏMMƏD GƏRAY XANIN YARLIQLARI

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın