Şimali Qafqazın skif öncəsi və erkən skif dövrü kurqanlarının tarixinə dair. Turan xaqanı Madisin məzarı haradadır?

Bəxtiyar Tuncay

Şimali Qafqazın skif öncəsi və erkən skif dövrü kurqanlarının tarixinə dair. Turan xaqanı Madisin məzarı haradadır

Advertisements
Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Maday (Midiya) kurqanları

Bəxtiyar Tuncay

Maday (Midiya) kurqanları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Təpə-Sialkda aşkar edilmiş kurqanlar kimə məxsusdur – kimmerlərə, yoxsa midiyalılara?

Bəxtiyar Tuncay

Təpə-Sialkda aşkar edilmiş kurqanlar kimə məxsusdur – kimmerlərə, yoxsa midiyalılara

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Şimal-Qərbi İran yaylası və kimmerlər

Bəxtiyar Tuncay

Şimal-Qərbi İran yaylası və kimmerlər

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Ziviyə kurqanı – elmə məlum ilk İşquz (İç Oğuz, skif) kurqanı. Alp Ər Tonqa harada dəfn edilib?

Bəxtiyar Tuncay

Ziviyə kurqanı – elmə məlum ilk İşquz (İç Oğuz, skif) kurqanı. Alp Ər Tonqa harada dəfn edilib

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Antropoloji tədqiqatların nəticələri skiflərin mənşəyi barədə nə deyir?

Bəxtiyar Tuncay

Antropoloji tədqiqatların nəticələri skiflərin mənşəyi barədə nə deyir

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kür-Araz mədəniyyəti tayfalarının hatlarla (hattilərlə) mədəni əlaqələri barədə

BəxtiyarTuncay

Kür-Araz mədəniyyəti tayfalarının hatlarla (hattilərlə) mədəni əlaqələri barədə

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın