İdil bulqarlarının mənşəyi və qısa tarixi

Bəxtiyar Tuncay

İdil bulqarlarının mənşəyi və qısa tarixi

Advertisements
Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Dağ və su kultlarının xalça naxışlarındakı izləri

Bəxtiyar Tuncay

Yengi Ögə

Dağ və su kultlarının xalça naxışlarındakı izləri

Folklor, Mifologiya, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Süjetli xalçalarımızda rast gəlinən aslan motivinin folklorumuzdakı paralelləri

Bəxtiyar Tuncay

Yengi Ögə

Süjetli xalçalarımızda rast gəlinən aslan motivinin folklorumuzdakı paralelləri

Folklor, Mifologiya, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Xalçalarımızda rast gəlinən həyat ağacı və doğum ilahəsi motivlərinin tarixi və mifoloji kökləri

Bəxtiyar Tuncay

Yengi Ögə

Xalçalarımızda rast gəlinən həyat ağacı və doğum ilahəsi motivlərinin tarixi və mifoloji kökləri

Folklor, Mifologiya, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Xalçalarımızda rast gəlinən qoç (qoyun) və dəvə motivlərinin tarixi və mifoloji kökləri

Bəxtiyar Tuncay

Yengi Ögə

Xalçalarımızda rast gəlinən qoç (qoyun) və dəvə motivlərinin tarixi və mifoloji kökləri

Folklor, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Xalçalarımızda rast gəlinən At motivinin tarixi və mifoloji kökləri

Bəxtiyar Tuncay

Yengi Ögə

Xalçalarımızda rast gəlinən At motivinin tarixi və mifoloji kökləri

Folklor, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Xalçalarımızda rast gəlinən Maral motivinin tarixi və mifoloji kökləri

Bəxtiyar Tuncay

Yengi Ögə

Xalçalarımızda rast gəlinən Maral motivinin tarixi və mifoloji kökləri

Folklor, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın