Kimmer və işquzlara (İç oğuzlara) aid Bintəpə (Min təpə) kurqanları dünyaya «Lidiya kurqanları» kimi təqdim olunur

BəxtiyarTuncay

Kimmer və işquzlara (İç oğuzlara) aid Bintəpə (Min təpə) kurqanları dünyaya «Lidiya kurqanları» kimi təqdim olunur

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kimmerlərə aid Yassıhöyük kurqanları və amerikalıların uydurduğu böyük yalan

BəxtiyarTuncay

Kimmerlərə aid Yassıhöyük kurqanları və amerikalıların uydurduğu böyük yalan

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kimmer xanlarının kurqanları

BəxtiyarTuncay

Kimmer xanlarının kurqanları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kimmerlər, skiflər və saklar

BəxtiyarTuncay

Kimmerlər, skiflər və saklar

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Son tunc və erkən dəmir dövrlərində Anadolu və Qafqazda yaşamış türk boyları

BəxtiyarTuncay

Son tunc və erkən dəmir dövrlərində Anadolu və Qafqazda yaşamış türk boyları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kür-Araz mədəniyyətinin daha bir yadigarı – Se Girdan kurqanları (e.ə. III minillik)

BəxtiyarTuncay

Kür-Araz mədəniyyətinin daha bir yadigarı – Se Girdan kurqanları (e.ə. III minillik)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Türk mədəniyyət tarixində Trialeti (Borçalı) mədəniyyətinin yeri və rolu

BəxtiyarTuncay

Türk mədəniyyət tarixində Trialeti (Borçalı) mədəniyyətinin yeri və rolu

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın