Aylıq arxivlər: Avqust 2017

Təpə-Sialkda aşkar edilmiş kurqanlar kimə məxsusdur – kimmerlərə, yoxsa midiyalılara?

Bəxtiyar Tuncay Təpə-Sialkda aşkar edilmiş kurqanlar kimə məxsusdur – kimmerlərə, yoxsa midiyalılara

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Şimal-Qərbi İran yaylası və kimmerlər

Bəxtiyar Tuncay Şimal-Qərbi İran yaylası və kimmerlər

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Ziviyə kurqanı – elmə məlum ilk İşquz (İç Oğuz, skif) kurqanı. Alp Ər Tonqa harada dəfn edilib?

Bəxtiyar Tuncay Ziviyə kurqanı – elmə məlum ilk İşquz (İç Oğuz, skif) kurqanı. Alp Ər Tonqa harada dəfn edilib

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Antropoloji tədqiqatların nəticələri skiflərin mənşəyi barədə nə deyir?

Bəxtiyar Tuncay Antropoloji tədqiqatların nəticələri skiflərin mənşəyi barədə nə deyir

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kür-Araz mədəniyyəti tayfalarının hatlarla (hattilərlə) mədəni əlaqələri barədə

BəxtiyarTuncay Kür-Araz mədəniyyəti tayfalarının hatlarla (hattilərlə) mədəni əlaqələri barədə

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kimmer xanları Tuqdamme (Toxtamış) və Sandakşatranın (Sandaqaçın) kurqanları Türkiyədədir

BəxtiyarTuncay Kimmer xanları Tuqdamme (Toxtamış) və Sandakşatranın (Sandaqaçın) kurqanları Türkiyədədir

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kimmer və işquzlara (İç oğuzlara) aid Bintəpə (Min təpə) kurqanları dünyaya «Lidiya kurqanları» kimi təqdim olunur

BəxtiyarTuncay Kimmer və işquzlara (İç oğuzlara) aid Bintəpə (Min təpə) kurqanları dünyaya «Lidiya kurqanları» kimi təqdim olunur

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın