Aylıq arxivlər: Dekabr 2018

CANIBƏG GƏRAY XANIN MIXAIL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ SƏKKİZİNCİ YARLIQ (1633-ci il)

Bəxtiyar Tuncay CANIBƏG GƏRAY XANIN MIXAIL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ SƏKKİZİNCİ YARLIQ (1633-ci il)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

CANIBƏG GƏRAY XANIN POLŞA VƏ LİTVA KRALINA GÖNDƏRDİYİ YARLIQ (1633-ci il)

Bəxtiyar Tuncay CANIBƏG GƏRAY XANIN POLŞA VƏ LİTVA KRALINA GÖNDƏRDİYİ YARLIQ (1633-ci il)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

CANIBƏG GƏRAY XANIN MİXAİL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ YEDDİNCİ YARLIQ (1632-ci il)

Bəxtiyar Tuncay CANIBƏG GƏRAY XANIN MİXAİL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ YEDDİNCİ YARLIQ (1632-ci il)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

AZƏRBAYCAN HÖKMDARI SULTAN OLCAYTU XANIN DÖVRÜMÜZƏDƏK FARS DİLİNƏ TƏRCÜMƏDƏ YETİŞMİŞ İKİ YARLIĞI

Bəxtiyar Tuncay AZƏRBAYCAN HÖKMDARI SULTAN OLCAYTU XANIN DÖVRÜMÜZƏDƏK FARS DİLİNƏ TƏRCÜMƏDƏ YETİŞMİŞ İKİ YARLIĞI

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ƏMIR ÇOBANIN YARLIĞI

Bəxtiyar Tuncay ƏMIR ÇOBANIN YARLIĞI

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

OQTAY (ÖGEDEY) XANIN SƏLCUQLU SULTANI ƏLAƏDDİN KEYQUBADA GÖNDƏRDİYİ YARLIQ (1236)

Bəxtiyar Tuncay OQTAY (ÖGEDEY) XANIN SƏLCUQLU SULTANI ƏLAƏDDİN KEYQUBADA GÖNDƏRDİYİ YARLIQ (1236)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

AZƏRBAYCAN HAKİMİ ƏMİR MIRANŞAH GÜRGƏNİN UYĞUR HƏRFLƏRİ İLƏ XAQANİYYƏ TÜRKCƏSİ İLƏ YAZILMIŞ YARLIĞI (1398-ci il)

Bəxtiyar Tuncay AZƏRBAYCAN HAKİMİ ƏMİR MIRANŞAH GÜRGƏNİN UYĞUR HƏRFLƏRİ İLƏ XAQANİYYƏ TÜRKCƏSİ İLƏ YAZILMIŞ YARLIĞI (1398-ci il)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın