Aylıq arxivlər: Aprel 2019

Hülakü Xanın Suriya Əyyubilərindən Sultan əl-Melikün-Nəsirə göndərdiyi yarlıq

Bəxtiyar Tuncay Hülakü Xanın Suriya Əyyubilərindən Sultan əl-Melikün-Nəsirə göndərdiyi yarlıq

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

I Səlim Gəray Xanın yarlıqları

Bəxtiyar Tuncay I Səlim Gəray Xanın yarlıqları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Adil Gəray Xanın yarlıqları

Bəxtiyar Tuncay Adil Gəray Xanın yarlıqları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Batı Xan tərəfindən Oqtay (Uqedey) Xanın adından Macarıstan kralı IV Belaya göndərilən və dövrümüzədək latın dilinə tərcümədə yetişən yarlıq (1237-ci il)

Bəxtiyar Tuncay Batı Xan tərəfindən Oqtay (Uqedey) Xanın adından Macarıstan kralı IV Belaya göndərilən və dövrümüzədək latın dilinə tərcümədə yetişən yarlıq (1237-ci il)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Əmir Teymurun Uyğur hərfləri ilə Xaqaniyyə türkcəsində yazılmış kitabəsi (1391-ci il)

Bəxtiyar Tuncay Əmir Teymurun Uyğur hərfləri ilə Xaqaniyyə türkcəsində yazılmış kitabəsi (1391-ci il)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

III İSLAM GƏRAY XANIN YARLIQLARI

Bəxtiyar Tuncay III-İSLAM-GƏRAY-XANIN-YARLIQLARI

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

III İslam Gəray Xanın Polşa kralı IV Vladislava göndərdiyi tarixi bilinməyən əhdnamə yarlığı

Bəxtiyar Tuncay III İslam Gəray Xanın Polşa kralı IV Vladislava göndərdiyi tarixi bilinməyən əhdnamə yarlığı

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın