Aylıq arxivlər: Fevral 2012

Кавказская Албания и Азербайджан

                                                                                … Oxumağa davam et

Dilçilik, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

NUH OĞLU YAFƏSLƏ (OLCAYLA) BAĞLI ETNOQONİK MİFLƏR: TÜRKLƏRİN İLKİN ATA YURDU VƏ İLK TÜRK DÖVLƏTİ

                                                                                … Oxumağa davam et

Dilçilik, Mifologiya, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

MANNA DÖVRÜNƏ AİD TÜRKCƏ YAZI NÜMUNƏSİ

Bəxtiyar Tuncay                                                            MANNA DÖVRÜNƏ AİD TÜRKCƏ YAZI NÜMUNƏSİ   Məsəlnin qoyuluşu. … Oxumağa davam et

Dilçilik, Mifologiya, Tarix, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

PARALEL DÜNYADAN MESAJ

                                                                                … Oxumağa davam et

Fəlsəfə, Ədəbiyyat Kateqoriya: | ilə etiketləndi | 1 şərh

Azərbaycanın Eneolit dövrü əhalisinin mifik təsəvvürləri və folklor yaradıcılığı

    Məsəlnin qoyuluşu. Folklorşünas alimlərimizin gərgin əməyi sayəsində ötən əsrdən etibarən ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən son dərəcə zəngin folklor materialı toplansa da, bu materialın təşəkkül dövrlərinin müəyyənləşdirilməsi, xüsusən də onların arxeoloji materiallar əsasında təhlili istiqamətində olduqca az iş görülmüşdür. Fikrimizcə, … Oxumağa davam et

Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın

AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRİNİN ƏSKİ MİFİK TƏSƏVVÜRLƏRİNİN, FOLKLORUNUN VƏ BƏZİ ADƏTLƏRİNİN “BİLQAMIS” DASTANINDAKI İZLƏRİ

                                                                                … Oxumağa davam et

Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın

QAFQAZ ALBANLARININ DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI

1 BƏXTİYAR TUNCAY QAFQAZ ALBANLARININ DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI Qanun Nəşriyyatı 2 Az 2 Müəllif kitabın nəşriyyat xərclərini öz üzərinə götürdüyü üçün türkçülüyə xidməti hər şeydən üstün tutan cənab Vahid Haşımova öz sonsuz təşəkkür və minnətdarlığını bildirir. Məsləhətçi: Yunus Oğuz Redaktorlar: … Oxumağa davam et

Mifologiya Kateqoriya: | 1 şərh

SAKLARIN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI

                                                                                … Oxumağa davam et

Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın