Aylıq arxivlər: Yanvar 2013

Средневековый Албанский монастырь Гошаванк

Албанский монастырь Гошаванк, который расположен примерно в 20-и км восточнее Дилижана, в 8-и км от шоссе Дилижан-Иджеван, был возведен в XII в. на месте разрушенного землетрясением 1188 г. древнего монастыря Гетик, под руководством великого албанского (азербайджанского) ученого средневековья вардапета (дьякона) … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Дедеванк (Худаванк) – Жемчужина Кавказской Албании

Одним из величайших шедевров Албанского (Азербайджанского) зодчества является монастырь Дедеванк (Худаванк), который находится в Кельбаджарском районе, в полукилометре к северу от реки Тертер. Архитектурный комплекс, куда входят средневековый монастырь, малая базилика и соборная церковь, расположен на высоте 1100 м на … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | 2 Şərh

Шедевр Албанского (Азербайджанского) зодчества

Одним из величайших шедевров Албанского (Азербайджанского) зодчества является монастырь Хазинадаг (Гандзасар), который находится в Кельбаджарском районе, в двух часах езды от г. Ханкенди. Монастырь стоит на вершине горы Хазинадаг, величественно возвышающегося над историческим селением Ванкли (Vəngli). Композиция собора, его величина, … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

A short excursion to history: Karabakh beylerbeylik

Due to the pretensions of Armenian falsifiers which wants our lands, the name “Karabakh” began to be used since XVIII century, and as if there was not such name in earlier sources. There is also pretension that Muslim-Turk governance in … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Xəmsə – Alban Məlikliyi

Erməni saxtakarlarının faktları təhrif edərək, dünya ictimaiyyətinə yanlış məlumat şəklində ötürdüyü mövzulardan biri də vaxtilə Qarabağın ərazisində mövcud olmuş “Xəmsə Məlikliyi” mövzusudur. Ermənilər bu məlikliyi bütün dünyaya “erməni məlikliyi” kimi tanıda bilmişlər. Azərbaycanda isə bu məsələyə xüsusi fundamental tədqiqat əsərləri … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Our old beliefs immortal on stones

The first man who informed scientific society about the existence of images on rocks in Azerbaijan territory is well known archeologist I.M.Jafarzadeh.(1.7) While he researched in Qobustan- settlement situated near Baku in 1939, he found hundreds of such images and … Oxumağa davam et

Dilçilik, Mifologiya, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Qarabağ bəylərbəyliyi: tarixə qısa ekskurs

Ölkəmizin ərazilərinə göz dikmiş erməni saxtakarlarının iddiasna görə, “Qarabağ” toponimi XVIII əsrdən etibarən işlədilməyə başlanmış, bundan əvvəlki mənbələrdə guya belə bir yer adı olmamışdır. Bu ərazidə müsəlman-türk hakimiyyətinin də həmin əsrdə ortaya çıxan Qarabağ xanlığının peyda olması ilə başladığı irəli … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Qrabar qədim erməni dilidirmi?

Məlum olduğu kimi, “erməni” etnonimi ermənilərə aid deyildir. Onlar özlərini “hay” adlandırır. Müsəlmanlar bütün xristianları – monofizitləri, onların etnik mənsubiyyətinə fikir vermədən, o cümlədən alban, hay, udin, tat monofozitləri, aysorlar və qədim suriyalıları (arameyləri) bu ad ilə çağırırdılar. Məsələn, orta … Oxumağa davam et

Dilçilik, Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | 3 Şərh