Aylıq arxivlər: Oktyabr 2017

Qıpçaq və Qızıl Orda dövrü kurqanları: Genetik analizlər Qızıl Orda əhalisinin genetik yapısı barədə nə deyir?

Bəxtiyar Tuncay Qıpçaq və Qızıl Orda dövrü kurqanları Genetik analizlər Qızıl Orda əhalisinin genetik yapısı barədə nə deyir

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Orta əsrlərə aid oğuz kurqanları

Bəxtiyar Tuncay Orta əsrlərə aid oğuz kurqanları  

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Skif öncəsi, skif dövrü və skif sonrası kurqanlarının memarlıq özəllikləri

Bəxtiyar Tuncay Skif öncəsi, skif dövrü və skif sonrası kurqanlarının memarlıq özəllikləri

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Sak və hun ədəbiyyatı. Saklarda və ümumilikdə qədim türklərdə Gün Tenqri və Ay Tenqri inancı və bu inancın kurqanların quruluş və yerləşiminə təsiri

Bəxtiyar Tuncay Sak və hun ədəbiyyatı. Saklarda və ümumilikdə qədim türklərdə Gün Tenqri və Ay Tenqri inancı və bu inancın kurqanların quruluş və yerləşiminə təsiri

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Sakların genetik yapısı nədən və kimlərdən xəbər verir?

Bəxtiyar Tuncay Sakların genetik yapısı nədən və kimlərdən xəbər verir

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın