Aylıq arxivlər: May 2013

ОЧЕРЕДНАЯ АРМЯНСКАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ: КАК АЛБАНСКОЕ КИЛКИЙСКОЕ МЕЛИКСТВО ПЕРЕВРАТИЛОСЬ В АРМЯНСКОЕ КИЛКИЙСКОЕ ЦАРСТВО?!

Бахтияр Тунджай V часть  ФРАНКИ – КИЛИКИЙСКИЕ АЛБАНЫ В ПОЛЬШЕ  С. Карапетян ссылаясь на М.Бархударьянца (на албанского священника М. Бархударова, «Албания и соседи», стр. 244  ), на Кавказский календарь (1915 год, стр 158), на Азербайджанскую Советскую Энциклопедию (на азерб. языке, … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ОЧЕРЕДНАЯ АРМЯНСКАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ: КАК АЛБАНСКОЕ КИЛКИЙСКОЕ МЕЛИКСТВО ПЕРЕВРАТИЛОСЬ В АРМЯНСКОЕ КИЛКИЙСКОЕ ЦАРСТВО?!

Бахтияр Тунджай   IV часть  ФРАНКИ – КИЛИКИЙСКИЕ АЛБАНЫ И ИХ ПОТОМКИ   С принятием киликийскими албанами католицизма и с появлением у них собственного католикоса,  их стали называть франками (firəng), дабы не спутать с албанами Кавказа, которые остались монофизитами. Первоначально … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

GÜLÜSTAN MƏLİKLİYİ VƏ UDİN MƏNŞƏLİ MƏLİKBƏYLƏR NƏSLİ

Bəxtiyar Tuncay Qarabağın tarixə adlarını “Xəmsə məlikləri” kimi yazdırmış beş alban məlikliyindən biri Gülüstan Məlikliyi olmuşdur ki, digər dörd məlikliyin əsasını qoyan şəxslər kimi bu məlikliyin də əsasını Səfəvi ordusunda yüzbaşılıq edən, Şah Abassın Osmanlılara qarşı apardığı müharibələrdə fərqlənən bir … Oxumağa davam et

Etnoqrafiya, Qafqaz Albaniyası Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ОЧЕРЕДНАЯ АРМЯНСКАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ: КАК АЛБАНСКОЕ КИЛКИЙСКОЕ МЕЛИКСТВО ПЕРЕВРАТИЛОСЬ В АРМЯНСКОЕ КИЛКИЙСКОЕ ЦАРСТВО?!

Бахтияр Тунджай III часть  КИЛИКИЙСКИЙ ДИАЛЕКТ АЛБАНСКОГО ЯЗЫКА  Во второй половине XII века, во времена Киликийского Албанского княжества, впервые установился непосредственный контакт Киликийской Албанской церкви с Римской церковью. После походов крестоносцев на Востоке возник ряд латинских княжеств, утвердились патриаршие престолы. … Oxumağa davam et

Dilçilik, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Həzrət İsaya (ə) ilk təzim edən üç azərbaycanlı kim olub?

Ermənilərin xalqımıza və ölkəmizə qarşı apardıqları ideoloji – informativ müharibədə xristian amilindən gen – bol istifadə etdikləri, Qərb dövlətlərinin himayəsini qazana bilmək üçün xristian həmrəyliyi ideyalarını daim qabartdıqları və bu amilin onlara bəzi üstünlüklər verdiyi məlumdur. Bu təbliğat zamanı onların … Oxumağa davam et

Din, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Alban türkcəsində yazıb yaratmış mütəfəkkirlər

                                           (XII-XIII əsrlər)                                   … Oxumağa davam et

Dilçilik, Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

III ƏSR TÜRKDİLLİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ BÖYÜK NÜMAYƏNDƏSİ MANİ

Bəxtiyar Tuncay   Tarixi mənbələrdən belə aydın olur ki, lll – V əsrlərdə Azərbaycanda manixey əlifbası da geniş yayılmışdı. Bu əlifbanın yaradıcısı peyğəmbər, filosof, rəssam, nusiqimi, şair və mühəndis kimi tanınan Mani adlı şəxs idi. Elmi ədəbiyyatda səhvən iranlı kimi … Oxumağa davam et

Dilçilik, Din, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın