Müəllifin arxivləri: Bəxtiyar Tuncay

Kimmer və işquzlara (İç oğuzlara) aid Bintəpə (Min təpə) kurqanları dünyaya «Lidiya kurqanları» kimi təqdim olunur

BəxtiyarTuncay Kimmer və işquzlara (İç oğuzlara) aid Bintəpə (Min təpə) kurqanları dünyaya «Lidiya kurqanları» kimi təqdim olunur

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kimmerlərə aid Yassıhöyük kurqanları və amerikalıların uydurduğu böyük yalan

BəxtiyarTuncay Kimmerlərə aid Yassıhöyük kurqanları və amerikalıların uydurduğu böyük yalan

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kimmer xanlarının kurqanları

BəxtiyarTuncay Kimmer xanlarının kurqanları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kimmerlər, skiflər və saklar

BəxtiyarTuncay Kimmerlər, skiflər və saklar

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Son tunc və erkən dəmir dövrlərində Anadolu və Qafqazda yaşamış türk boyları

BəxtiyarTuncay Son tunc və erkən dəmir dövrlərində Anadolu və Qafqazda yaşamış türk boyları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kür-Araz mədəniyyətinin daha bir yadigarı – Se Girdan kurqanları (e.ə. III minillik)

BəxtiyarTuncay Kür-Araz mədəniyyətinin daha bir yadigarı – Se Girdan kurqanları (e.ə. III minillik)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Türk mədəniyyət tarixində Trialeti (Borçalı) mədəniyyətinin yeri və rolu

BəxtiyarTuncay Türk mədəniyyət tarixində Trialeti (Borçalı) mədəniyyətinin yeri və rolu

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın