Müəllifin arxivləri: Bəxtiyar Tuncay

HÜLAKÜ XANIN MİSİRİN MƏMLÜKLÜ SULTANI ƏL-MALİK ƏL-MÜZƏFFƏR SEYF ƏD-DİN QUTUZA MENGÜ XAQANIN ADINDAN GÖNDƏRDİYİ YARLIQ

Bəxtiyar Tuncay HÜLAKÜ XANIN MİSİRİN MƏMLÜKLÜ SULTANI ƏL-MALİK ƏL-MÜZƏFFƏR SEYF ƏD-DİN QUTUZA MENGÜ XAQANIN ADINDAN GÖNDƏRDİYİ YARLIQ Advertisements

Tarix, Türkçülük, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

SULTAN II MƏHƏMMƏD (MEHMET) FATEHİN UYĞUR HƏRFLƏRİ İLƏ XAQANİYYƏ TÜRKCƏSİNDƏ YAZILMIŞ YARLIĞI

Bəxtiyar Tuncay SULTAN II MƏHƏMMƏD (MEHMET) FATEHİN UYĞUR HƏRFLƏRİ İLƏ XAQANİYYƏ TÜRKCƏSİNDƏ YAZILMIŞ YARLIĞI

Tarix, Türkçülük, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

IV Səadət Gəray Xanın (?) Şamxala göndərdiyi tarixi bilinməyən məktub

Bəxtiyar Tuncay IV Səadət Gəray Xanın Şamxala göndərdiyi tarixi bilinməyən məktub

Tarix, Türkçülük, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Arslan Gəray Xanın Polşa kralı Avqusta göndərdiyi naməlum tarixli yarlıq

Bəxtiyar Tuncay Arslan Gəray Xanın Polşa kralı Avqusta göndərdiyi naməlum tarixli yarlıq

Tarix, Türkçülük, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

II Səlamət Gəray Xanın Polşa kralı, Böyük Litva knyazı, Saksoniya kurfürstü II Fridrix Avqusta göndərdiyi 1742-ci il tarixli yarlığı

Bəxtiyar Tuncay II Səlamət Gəray Xanın Polşa kralı, Böyük Litva knyazı, Saksoniya kurfürstü II Fridrix Avqusta göndərdiyi 1742-ci il tarixli yarlığı

Tarix, Türkçülük, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Azərrbaycan Türklərinin İslamaqədər Tarixi. (Doqquz Bitik); V Bitik: Mifologiyada tarix

Firudin Ağasıoğlu V Bitik – Mifologiyada tarix.

Mifologiya, Tarix, Türkçülük, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Azərrbaycan Türklərinin İslamaqədər Tarixi. (Doqquz Bitik); IV Bitikik: Tarixi etnoqrafiya

Firudin Ağasıoğlu IV Bitik – TARİXİ ETNOQRAFİYA

Folklor, Tarix, Türkçülük, Ədəbiyyat Kateqoriya: | Bir şərh yazın