Aylıq arxivlər: Dekabr 2013

Kür-Araz mədəniyyəti və türk damğaları : Damğadan yazıya keçid

Kür-Araz mədəniyyəti və türk damğaları Damğadan yazıya keçid

Dilçilik, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Öğuz mədəniyyətinin Mezolit dövrünə aid izləri

Bəxtiyar Tuncay Türk dili və türk etnosunun hələ Mezolit dövründə (e.ə. XII-VIII minilliklər) formalaşmış olduğunu dolayı faktlarla sübut etmək mümkün olsa da, o dövrə aid səsli yazı mətnlərinin olmaması üzündən bu məqaləmizdə gəldiyimiz nəticələri təkzib etmək oponentlərimiz üçün heç də … Oxumağa davam et

Dilçilik, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Mifik təfəkkür və söz yaradıcılığı

Bəxtiyar Tuncay   Dil təfəkkürün ifadəçisidir və təfəkkürlə dil eyni anda, bir – birinə bağlı şəkildə ortaya çıxmışdır. Belə hesab olunur ki, mifoloji təfəkkür insan şüurunun formalaşması prosesinin ilkin mərhələsində təşəkkül tapmışdır. Əgər bu həqiqətən də belədirsə, deməli, ilkin nostratik … Oxumağa davam et

Dilçilik, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Dilimizin mənşəyi barədə düşüncələr

Bəxtiyar Tuncay Dilin yaranması haqqında müxtəlif fərziyyə və nəzəriyyələr mövcuddur. Bunlardan bir qismi dilin təşəkkülünü insan orqanizminin – duyğu üzvlərinin, danışıq aparatı və beynin bioloji təkamülü ilə bağlayırlar ki, belə nəzəriyyələrə bioloji nəzəriyyə deyilir. Həmin materialist nəzəriyyəyə görə dil, guya … Oxumağa davam et

Dilçilik, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın