Aylıq arxivlər: Sentyabr 2017

3, 4 və 5 №-li Pazırık və 2 №-li Başadar kurqanları

Bəxtiyar Tuncay 3, 4 və 5 №-li Pazırık və 2 №-li Başadar kurqanları Advertisements

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Saklara aid 1 və 2 №-li Pazırık kurqanları

Bəxtiyar Tuncay Saklara aid 1 və 2 №-li Pazırık kurqanları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Saklara aid İssık kurqanı və İssık yazısı

Bəxtiyar Tuncay Saklara aid İssık kurqanı və İssık yazısı

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Tıvanın skif öncəsi və skif dövrü kurqanları və onların tarixinə dair: Aldı-Bel və Uyuq mədəniyyətləri

Bəxtiyar Tuncay Tıvanın skif öncəsi və skif dövrü kurqanları və onların tarixinə dair Aldı-Bel və Uyuq mədəniyyətləri  

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Xakasiyanın skif öncəsi dövrünə aid Salbık kurqanları və oların tarixinə dair

Bəxtiyar Tuncay Xakasiyanın skif öncəsi dövrünə aid Salbık kurqanları və oların tarixinə dair

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Cənubi Ural və Cənubi Sibirin skif öncəsi kurqanları. Taqar mədəniyyəti

Bəxtiyar Tuncay Cənubi Ural və Cənubi Sibirin skif öncəsi kurqanları. Taqar mədəniyyəti

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Şimali Qara dəniz bölgəsinin skif öncəsi və klassik skif dövrü kurqanları. İlk Turan xaqanlarının məzarları

Bəxtiyar Tuncay Şimali Qara dəniz bölgəsinin skif öncəsi və klassik skif dövrü kurqanları. İlk Turan xaqanlarının məzarları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın