Aylıq arxivlər: İyun 2014

Midiya möhürü üzərindəki türkcə yazı barədə bir neçə söz

Bəxtiyar Tuncay Musa Kağankatlı “Albaniya tarixi”ndə yazısı olan xalqları sadalayarkən  rum, yunan, yəhudi və digər xalqlarla yanaşı alban və midiyalıların da adını yad etməkdədir (1. 3). Bu fakt midiyalıların yazıdan istifadə etdiklərini birmənalı şəkildə təsdiqləyən hələlik yeganə yazılı mənbə olsa … Oxumağa davam et

Dilçilik, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | 1 şərh

ORTA ASİYA TÜRK HİKAYƏ VƏ DASTANLARINDA TÜRK XALQLARININ ETNİK GƏLİŞİM AŞAMALARININ İZLƏRİ VƏ TÜRKLƏRİN İLK ATA YURDU MƏSƏLƏSİ

ORTA ASİYA TÜRK HİKAYƏ VƏ DASTANLARINDA TÜRK XALQLARININ ETNİK GƏLİŞİM AŞAMALARININ İZLƏRİ VƏ TÜRKLƏRİN İLK ATA YURDU MƏSƏLƏSİ

Dilçilik, Folklor, Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın

DƏDƏ QORQUD KİTABININ OBRAZLAR ALƏMİ

  DƏDƏ QORQUD KİTABININ OBRAZLAR ALƏMİ

Dilçilik, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın