Aylıq arxivlər: Oktyabr 2013

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu TARİXİ-MƏDƏNİ İRSİN TƏDQİQİ, TƏDRİSİ, TƏBLİĞİ, MÜHAFİZƏSİ VƏ DİYARŞÜNASLIQ İŞİNİN TƏŞKİLİNDƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ROLU Respublika konfransının PROQRAMI Bakı 25-26 oktyabr 2013-cü il

  1   Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu TARİXİ-MƏDƏNİ İRSİN TƏDQİQİ, TƏDRİSİ, TƏBLİĞİ, MÜHAFİZƏSİ VƏ DİYARŞÜNASLIQ İŞİNİN TƏŞKİLİNDƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ROLU Respublika konfransının PROQRAMI Bakı 25-26 oktyabr 2013-cü il “Fəxr edə bilərik ki, bizim mədəniyyətimiz qədim zamanlarda da … Oxumağa davam et

Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

İşğal altında inləyən Xudavəng alban monastr kompleksi

Azərbaycanın hazırda işğal altında olan Dağlq Qarabağ və ətraf rayonlarda hələ qədim zamanlardan sıx yaşayışın olduğu həmin ərazilərdən tapılmış müxtəlif tip qəbir abidələrinin çoxluğundan hiss olunur. İlk orta və inkişaf etmiş orta əsrlər dövründə də bölgədə intensiv yaşayış olmuşdur və … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Ərəb müəlliflərində rastlanan “Azərbaycan dili”, “azəri dili” və “azərbicidə” istilahları barədə

Bəxtiyar Tuncay   X əsrdə yaşamş bir sra ərəb müəllifləri ana dilimizi bəzən “Azərbaycan dili”, bəzən “azəri”, eləcə də “azərbi” adlandrmışlar. Məsələn, İbn Hövqəl (X əsr) yazmışdır: “Azərbaycanın dağları Xarisdən və Xuvayrisdən başlamış Aqara Varzaqan silsiləsinə qədər, sonra şimala tərəf … Oxumağa davam et

Dilçilik, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Почему работы И. Орбели скрываются от общественности?

Поистине неоценимы исследования Иосифа Орбели, посвященные памятникам Кавказской Албании и в частности .Карабаха. Больше всего его интерес вызвал средневековый албанский монастырь Хазинадаг (Гандзасар). Большая и серьезная работа ученого албанского происхождения была посвящена как раз строителю этого монастыря князю Асан-Джалалу. 28 … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Qondarma “erməni – hay tarixçiləri” Aqafangel və Favstos Buzand

Bu gün bəzi tarixi mövzularda əsərlər yazan bir çox tədqiqatçılar tez-tez “erməni tarixçi”lərinin əsərlərinə istinad edir, onlardan bol-bol sitatlar gətirirlər. Lakin çox az adama məlumdur ki, Sovet dövrünə qədər onların böyük əksəriyyəti ermənilərin heç özünə də məlum deyildi. Bu “erməni … Oxumağa davam et

Qafqaz Albaniyası Kateqoriya: | Bir şərh yazın