Aylıq arxivlər: Yanvar 2019

İNAYƏT GƏRAY XANIN MİXAİL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ YARLIQLAR

Bəxtiyar Tuncay İnayƏt gƏray xanin mİxaİl fyodrovİÇƏ gÖndƏrdİyİ yarliqlar

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

İNAYƏT GƏRAY XANIN MİXAİL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ TARİXİ MƏLUM OLMAYAN DÖRDÜNCÜ YARLIQ

Bəxtiyar Tuncay İnayƏt gƏray xanin mİxaİl fyodrovİÇƏ gÖndƏrdİyİ tarİxİ mƏlum olmayan dÖrdÜncÜ yarliq

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

İNAYƏT GƏRAY XANIN MİXAİL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ ÜÇÜNCÜ YARLIQ (1636)

Bəxtiyar Tuncay İnayƏt gƏray xanin mİxaİl fyodrovİÇƏ gÖndƏrdİyİ ÜÇÜncÜ yarliq (1636)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

İNAYƏT GƏRAY XANIN MİXAİL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ IKINCI YARLIQ

Bəxtiyar Tuncay İnayƏt gƏray xanin mİxaİl fyodrovİÇƏ gÖndƏrdİyİ bİrİncİ yarliq (1635)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

İNAYƏT GƏRAY XANIN MİXAİL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ BİRİNCİ YARLIQ (1635)

Bəxtiyar Tuncay İnayƏt gƏray xanin mİxaİl fyodrovİÇƏ gÖndƏrdİyİ bİrİncİ yarliq (1635)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

III MÜHƏMMƏD GƏRAY XANIN MİXAİL FYODROVİÇƏ GÖNDƏRDİYİ YARLIQ (1624)

Bəxtiyar Tuncay iii mÜhƏmmƏd gƏray xanin mİxaİl fyodrovİÇƏ gÖndƏrdİyİ yarliq (1624)

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

II QAZİ GƏRAY XANIN DÖVRÜMÜZƏDƏK YETİŞƏN YARLIQLARI

Bəxtiyar Tuncay ii qazİ gƏray xanin dÖvrÜmÜzƏdƏk yetİŞƏn yarliqlari

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın