Aylıq arxivlər: May 2017

ALBAN DİLİNDƏ İŞLƏNMİŞ BƏZİ ZOONİMLƏR BARƏDƏ

Züleyxa Şahverdizadə Azərbaycan Dillər Unuversiteti, IV kurs tələbəsi Azərbaycanşünaslığın qarşısında duran ən aktual problemlərindən biri də tariximiz və mədəniyyətimizlə bağlı elmə məlum olmayan və ya az məlum olan maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrinin, o cümlədən ədəbi əsərlərin aşkarlanması və təbliğ … Oxumağa davam et

Dilçilik Kateqoriya: | Bir şərh yazın