Aylıq arxivlər: Avqust 2015

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (VIII məqalə)

Bu silsilədən olan VII məqalənin sonunda bildirmişdik ki, Qazaxdan tapılmış sütun altlıqlarının Atropatenaya aid deyil, Əhəmənilərə aid edilməsi, Atropatena ərazilərinin Arazdan cənubda göstərilməsi tariximizə və uca millətimizə xəyanətdir. Eyni xəyanətin izlərinə arxeoloji qazıntılar zamanı Şəmkirin Qaracəmirli kəndindən tapılan saray yerinə … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (VII məqalə)

Qəbələ Tarix-Diyaşünaslıq Muzeyində orta əsrlərin Türk-İslam mədəniyyətinə aid olan daş oyma nümunələrindən həm hazırlanma materiallarına, həm də dekorativ xüsusiyyətlərinə görə bütünlüklə fərqlənən, hətta olduqca primitiv təsir bağışlayan başqa nümunələr də vardır ki, onların hansısa xristian abidələrinin dekorativ elementlərinin fraqmentləri olduğunu … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (VI məqalə)

İsmayıllı tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində xalqımızın ən qədim zamanlardan çox yüksək mədəniyyətə sahib olduğunu göstərən eksponatlardan biri də xüsusi formalı süd qabları idi. Tunc dövründən Albaniya dövrünə (e.ə. III-b.e. II əsrlərə) qədər geniş bir zaman kəsiyinin müxtəlif mərhələlərinə aid edilən bu qablara … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (V məqalə)

    Krit qadın heykəlləri adanın qədim əhalisinin türk mədəniyyəti ilə sıx bağlı olduğunu göstərsə də, Lemni (Limni) adasından tapılan yazılar türkcə olsa da onlar arasında bir başa əlaqə qurmaq mümkün deyil. Çünki yazılar e.ə. VII əsrə aid edilirlər, heykəllciklər … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Mifologiya, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (IV məqalə)

    İsmayıllı Tarix Diyarşünaslıq muzeyində tarix, etnoqrafiya və mədəniyyətimizi öyrənmək baxımından böyük maraq kəsb edən çox sayda keramika nümunəsi də nümayiş etdirilir. Onlar təkcə formalarına görə deyil, üzərlərindəki naxışlara görə də çox maraqlıdırlar. Onların birinin üzərində həyat ağacı və … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Qılınca and içmək gələnəyinin Qafqaz Albaniyasındakı izləri

Bəxtiyar Tuncay Xülasə: «Kitabi-Dədə Qorqud»un üç boyunda kişinin bu və ya digər səbəbdən qadınla bir yastığa baş qoymayacağını bildirməsi üçün qılınca and içməsi və bunun təsdiqi kimi qılıncı qadınla öz arasına qoyması kimi çox qədim bir adət əks olunmuşdur. Arxeoloji … Oxumağa davam et

Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Qafqaz Albaniyası, Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Quzey bölgələrimizə 4 günlük səyahət və bəzi önəmli elmi nəticələr (III məqalə)

Şamaxıdan ayrılıb İsmayıllıya gəldik. Bu rayonda ikinci dəfə olurdum. Birinci dəfə 3-4 il öncə,  «Olaylar» qəzetinin redaktoru Elman Cəfərlinin başçılıq etdiyi hansısa bir qrant layihəsi çərçivəsində olmuş, məktəblərin birində şagirdlərlə görüşüb onlara yazarı olduğum «Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı» kitabım … Oxumağa davam et

Çeşitli, Etnoqrafiya, Folklor, Mifologiya, Tarix Kateqoriya: | Bir şərh yazın