Saklara aid İssık kurqanı və İssık yazısı

Bəxtiyar Tuncay

Saklara aid İssık kurqanı və İssık yazısı

Advertisements
Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Tıvanın skif öncəsi və skif dövrü kurqanları və onların tarixinə dair: Aldı-Bel və Uyuq mədəniyyətləri

Bəxtiyar Tuncay

Tıvanın skif öncəsi və skif dövrü kurqanları və onların tarixinə dair Aldı-Bel və Uyuq mədəniyyətləri

 

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Xakasiyanın skif öncəsi dövrünə aid Salbık kurqanları və oların tarixinə dair

Bəxtiyar Tuncay

Xakasiyanın skif öncəsi dövrünə aid Salbık kurqanları və oların tarixinə dair

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Cənubi Ural və Cənubi Sibirin skif öncəsi kurqanları. Taqar mədəniyyəti

Bəxtiyar Tuncay

Cənubi Ural və Cənubi Sibirin skif öncəsi kurqanları. Taqar mədəniyyəti

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Şimali Qara dəniz bölgəsinin skif öncəsi və klassik skif dövrü kurqanları. İlk Turan xaqanlarının məzarları

Bəxtiyar Tuncay

Şimali Qara dəniz bölgəsinin skif öncəsi və klassik skif dövrü kurqanları. İlk Turan xaqanlarının məzarları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Şimali Qafqazın skif öncəsi və erkən skif dövrü kurqanlarının tarixinə dair. Turan xaqanı Madisin məzarı haradadır?

Bəxtiyar Tuncay

Şimali Qafqazın skif öncəsi və erkən skif dövrü kurqanlarının tarixinə dair. Turan xaqanı Madisin məzarı haradadır

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Maday (Midiya) kurqanları

Bəxtiyar Tuncay

Maday (Midiya) kurqanları

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın