Maykopdan Alacahöyükə mədəniyyət köçü: Prototürklərin dövlətçilik tarixinin daha bir unudulmuş səhifəsi

BəxtiyarTuncay

Maykopdan Alacahöyükə mədəniyyət köçü Prototürklərin dövlətçilik tarixinin daha bir unudulmuş səhifəsi

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Paniranist və avropasentristlərə dəhşətli zərbə: Genetik analizlər Karasuk mədəniyyətini qırğızların əcdadlarının yaratdığını ortaya qoymuşdur.

BəxtiyarTuncay

Paniranist və avropasentristlərə dəhşətli zərbə Genetik analizlər Karasuk mədəniyyətini qırğızların əcdadlarının yaratdığını ortaya qoymuşdur.

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Prototürklərin Şimali Qafqazda qurduqları daha bir möhtəşəm mədəniyyət-Maykop mədəniyyəti

Bəxtiyar Tuncay

Prototürklərin Şimali Qafqazda qurduqları daha bir möhtəşəm mədəniyyət-Maykop mədəniyyəti

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Afanasyevo (R1b) və Tarım mumiyaları (R1a) mədəniyyətləri: Prototürklər Altay, Cənubi Sibir, Şərqi Türküstan və Monqolustanda nə vaxtdan məskundurlar?

Bəxtiyar Tuncay

Afanasyevo (R1b) və Tarım mumiyaları (R1a) mədəniyyətləri Prototürklər Altay, Cənubi Sibir, Şərqi Türküstan və Monqolustanda nə vaxtdan məskundurlar

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kərtmə mədəniyyəti

Bəxtiyar Tuncay

Kərtmə mədəniyyəti

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Sintaşta mədəniyyətini (e.ə. III-II minilliklər) yaradanlar R1a (R1a1a1b2a2 –Z2124 və R1a1a1b2a2 –Z2123) Y-xromosomuna sahib idilər, yəni qıpçaq-bulqar idilər

Bəxtiyar Tuncay

Sintaşta mədəniyyətini (e.ə. III-II minilliklər) yaradanlar R1a (R1a1a1b2a2 –Z2124 və R1a1a1b2a2 –Z2123) Y-xromosomuna sahib idilər, yəni qıpçaq-bulqar idilər

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın

Kür-Araz mədəniyyətinin və ilk dövlətimizin qurulmasında hansı protooğuz boyları iştirak ediblər?

Bəxtiyar Tuncay

Kür-Araz mədəniyyətinin və ilk dövlətimizin qurulmasında hansı protooğuz boyları iştirak ediblər

Tarix, Türkçülük Kateqoriya: | Bir şərh yazın